ข่าวดี…เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษา

ข่าวดี…เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษา

ข่าวดี…เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษา

เปิดโครงการ 2  เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษา   พิเศษสำหรับสมาชิกสามัญทุกท่าน

กู้ได้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี  ผ่อนชำระ 20 งวด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํากัด เรื่อง โครงการให้บริการเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อส่งเสริมการศึกษา
121.1 KiB
114 Downloads
Details
คําขอและหนังสือกู้เงินพิเศษเพื่อการศึกษา
558.0 KiB
112 Downloads
Details