โครงการอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก

โครงการอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ร่วมฝึกอบรมวิชาชีพ กับสหกรณ์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 โดยในปีนี้ สหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการอบรมการทำบาล์มอโรม่าและสบู่แฟนตาซี ซึ่งเน้นการใช้วัสดุ จากธรรมชาติ โดยได้รับความอนุเคราะห์ทั้งวิทยากร และสถานที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ศูนย์รังสิต มทร.ธัญบุรี โดยจัดที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง 133