รับทำ พ.ร.บ.และประกันรถยนต์

รับทำ พ.ร.บ.และประกันรถยนต์

พ.ร.บ.รถยนต์

รายการ ราคาปกติ ส่วนลด ลูกค้าจ่ายเงิน
รถเก๋ง 645.21 55.21 590.00
รถกระบะ 967.28 77.28 890.00
รถตู้ 1,182.35 82.35 1,100.00
รถจักรยานยนต์
-ขนาดไม่เกิน 75 CC.
-ขนาดไม่เกิน 125 CC.
-ขนาดไม่เกิน 150 CC.
-ขนาดเกิน 150 CC.
180.00
345.00
450.00
665.00

ประกันรถยนต์

รายการ พ.ร.บ.+ประกันชั้น 3 ประกันชั้น 3
รถเก๋ง ปกติ 2,600 เหลือเพียง 2,480.00 ปกติ 2,300เหลือเพียง 2,220.00
รถกระบะ ปกติ 3,600 เหลือเพียง 3,450.00 ปกติ 3,300 เหลือเพียง 3,200.00
รถตู้ ปกติ 3,800เหลือเพียง 3,650.00 ปกติ 3,500 เหลือเพียง 3,390.00
เงื่อนไขความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
*****ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
*****รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
*****ความเสียหายต่อชีวิต-ร่างกาย อนามัย
ไม่เกิน
*****ความเสียหายต่อทรัพย์สิน   ไม่เกิน
100,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง
400,000 บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
*****อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ รวมผู้โดยสาร
*****ค่ารักษาพยาบาล ผู้ขับขี่ รวมผู้โดยสาร
*****ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
50,000 บาท/คน (1+3)
ไม่คุ้มครอง
100,000 บาท/ครั้ง
ประกันชั้น 3+ เริ่มต้นที่ 5,700 บาทเท่านั้น