โครงการฝึกอบรมความรู้เสริม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ประจำปีบัญชี 2564 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มและเอสเซ้นส์ เพื่อผิวกระจ่างใสจากสารธรรมชาติ

โครงการฝึกอบรมความรู้เสริม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ประจำปีบัญชี 2564 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มและเอสเซ้นส์ เพื่อผิวกระจ่างใสจากสารธรรมชาติ