ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

18/07/2019

การสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปีบัญชี 2563

ประกาศ   ใบสมัคร    
19/06/2019

การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2562

  ดาวน์โหลดประกาศและแบบฟอร์มคำขอรับทุน  
30/04/2019

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานสหกรณ์จังหว […]
28/04/2019

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เยี่ยมสมาชิก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

     คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ […]