ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

30/04/2019

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานสหกรณ์จังหว […]
28/04/2019

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เยี่ยมสมาชิก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

     คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ […]
28/04/2019

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เยี่ยมสมาชิก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สงขลา)

คณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ ได้เข้าพบ นายยงยุ […]
28/04/2019

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด

     คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เดินทางไปสหกรณ […]