ข่าว และกิจกรรม

01/04/2020

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่จะกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19)

  สหกรณ์ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกตามสถาน […]
28/02/2020

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 4 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2559-2562

13/01/2020

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพเสริม เรื่อง การตลาด E-Marketing

           
03/01/2020

ข่าวสหกรณ์ เดือนธันวาคม 2562

21/11/2019

ข่าวสหกรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2562

   
24/10/2019

31 ตุลาคม วันออมแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เชิญชวนสมาชิกร่วมงาน สัปดาห์การออม วันที่ 22 – 31 ตุลาคม 2562

18/10/2019

๒๒ ตุลาคม ครบรอบวันก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

กำหนดการจัดงานทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ 26 ปี สอ […]
03/10/2019

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒