ข่าว และกิจกรรม

03/10/2022

ประกาศรายชื่อสมาชิกและบุตรสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปีการศึกษา 2565

   
05/09/2022

ผลการเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปีบัญชี 2566

22/08/2022

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ปร […]
03/08/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปีบัญชี 2566

20/07/2022

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเ […]
07/07/2022

การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ 2565

                                      สมาชิกสามัญ […]
07/07/2022

การสมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปีบัญชี 2566

 
29/06/2022

กำหนดการปิดระบบงานประจำปี 2565