ข่าว และกิจกรรม

19/06/2019

การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2562

  ดาวน์โหลดประกาศและแบบฟอร์มคำขอรับทุน  
30/04/2019

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานสหกรณ์จังหว […]
28/04/2019

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เยี่ยมสมาชิก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

     คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ […]
28/04/2019

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เยี่ยมสมาชิก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้(สงขลา)

คณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ ได้เข้าพบ นายยงยุ […]
28/04/2019

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด

     คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เดินทางไปสหกรณ […]
28/04/2019

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มทร.ศรีวิชัย

      คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เดินทางไปสหกร […]
05/10/2018

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสม […]
03/09/2018

การนำเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2561 นำส่งเบี้ยประกันภัยผู้ค้ำประกัน

การนำเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2561 นำส่งเบี้ยประกั […]