ข่าว และกิจกรรม

28/04/2019

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มทร.ศรีวิชัย

      คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เดินทางไปสหกร […]
05/10/2018

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสม […]
03/09/2018

การนำเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2561 นำส่งเบี้ยประกันภัยผู้ค้ำประกัน

การนำเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2561 นำส่งเบี้ยประกั […]
22/08/2018

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ด้วยคณะกรรมการด […]
28/06/2018

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ด้วยสหก […]
28/06/2018

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ด้วยสหก […]
14/06/2018

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2561

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2561 ตามมติคณ […]
09/01/2018

ประกาศหยุดทำการในวันที่ 11-12 มกราคม 2561

ประกาศหยุดทำการในวันที่ 11-12 มกราคม 2561 สหกรณ์ออ […]