บริการ

บริการ

12/06/2024

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้ากำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ ปี 2567

กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับเจ้าหน้า […]
28/05/2024

โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์มห […]
26/10/2023

การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2566 และพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ 30 ปี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกร […]
20/10/2023

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม”

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิท […]