บริการ (Service)

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด คลินิกการออม และคลินิกแก้หนี้ให้กับสมาชิก โดย นายวีระพงษ์ ครูส่ง ประธานกรรมการ นายวสันต์ บุญลิขิต รองประธานกรรมการ มีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการวางแผนการออมกับสหกรณ์ และการแก้ไขปัญหาหนี้

 

28/04/2019

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด จัดคลินิกการออมและคลินิกแก้หนี้สำหรับสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ค […]
01/10/2018

โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม     ท่าน […]
23/02/2018

สหกรณ์สีขาว

สหกรณ์สีขาว สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช […]
23/01/2018

สหกรณ์มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต

สหกรณ์มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่เส […]