ข่าว และกิจกรรม

07/07/2022

การสมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปีบัญชี 2566

 
29/06/2022

กำหนดการปิดระบบงานประจำปี 2565

06/06/2022

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ขยายโครงการให้บริการเงินกู้บรรเทาภัยจากโรคไวรัสโควิด 19 วงเงิน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ประกาศ – 30 เมษายน 2565

05/05/2022

เกณฑ์การค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ พ.ศ.2565

อ่านรายละเอียดตามประกาศ
03/05/2022

เกณฑ์การพิจารณาเงินกู้สามัญ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ กลุ่มข้าราชการ และลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2565

อ่านรายละเอียดตามประกาศ
07/02/2022

โครงการเงินกู้สามัญเพื่อสมาชิกอาวุโส

 
05/01/2022

โครงการเงินกู้เพื่อส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2565

04/01/2022

เปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ โครงการออมทรัพย์ทวีทรัพย์