สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เยี่ยมสมาชิก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เยี่ยมสมาชิก มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

     คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ นายกฤษฎา พราหมณ์ชูเอม  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง  เพื่อเข้าเยี่ยมคาราวะ และชี้แจ้งนโยบายการบริหารงานสหกรณ์ โดยขอเชิญบุคลากรที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

 

     นายวีระพงษ์ ครูส่ง ประธานกรรมการดำเนินการ และ นายไกรศล โมกขมรรคกุล ผู้จัดการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก การบริการรับฝากเงิน, การให้สินเชื่อ และสวัสดิการสมาชิก และถามตอบข้อสงสัยจากผู้เข้าร่วมประชุม  โดยมีนายวสันต์ บุญลิขิต รองประธานกรรมการ, นายสุรพงศ์  เอี่ยมสำอางค์ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และ นางสาวจิตราภรณ์ โชติช่วง กรรมการและเลขานุการ ร่วมตอบประเด็นซักถามจากสมาชิก และผู้สนใจ