สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด จัดคลินิกการออมและคลินิกแก้หนี้สำหรับสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด จัดคลินิกการออมและคลินิกแก้หนี้สำหรับสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด คลินิกการออม และคลินิกแก้หนี้ให้กับสมาชิก โดย นายวีระพงษ์ ครูส่ง ประธานกรรมการ นายวสันต์ บุญลิขิต รองประธานกรรมการ มีสมาชิกให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการวางแผนการออมกับสหกรณ์ และการแก้ไขปัญหาหนี้