งดรับฝากเงินโครงการวัยเกษียณ 2 และโครงการเบณจบงกช ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.63 นี้ (รับฝากวันที่ 13 พ.ย. 63 เป็นวันสุดท้าย)