ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565  (สมาชิกสามัญ)
1.4 MiB
741 Downloads
Details

 

ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565  (สมาชิกสมทบ)
157.3 KiB
311 Downloads
Details