ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
1.2 MiB
4753 Downloads
Details

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมสังเกตุการณ์ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (สมาชิกสมทบ)
155.2 KiB
3954 Downloads
Details

 

 

 

>>> ลิงก์กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 <<<

 

>>> บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ประจำปีบัญชี 2567 <<<