พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม”

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม”

ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม” ประจำปี 2566 ณ บริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 มทร.ธัญบุรี