เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้ากำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ ปี 2567

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้ากำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ ปี 2567

กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเข้ากำกับการสอบบัญชีสหกรณ์

ณ ที่ทำการสหกรณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567