ข่าว และกิจกรรม

04/01/2022

เปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ โครงการออมทรัพย์วัยเกษียณ 2022

 
15/11/2021

ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ประจำปีบัญชี 2565

         
13/11/2021

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจําปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํากัด วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

  ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลตามประกาศ
12/11/2021

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2564

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ […]
01/11/2021

ขอเชิญสมาชิกสามัญประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564

ขอเชิญสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี […]
01/11/2021

ประกาศผลการประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

28/10/2021

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2565

       
26/10/2021

31 ตุลาคม วันออมแห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เชิญชวนสมาชิกร่วมสัปดาห์การออม วันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2564