ข่าวประชาสัมพันธ์

04/09/2023

ประกาศผู้ได้รับเงินรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

26/08/2023

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ปร […]
10/08/2023

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 30 ประจำปีบัญชี 2567

03/08/2023

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ประจำปีบัญชี 2567

03/08/2023

ขยายเวลาการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567

17/07/2023

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

>>> ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุ […]
17/07/2023

การสมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2567

 
19/06/2023

การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก และสมาชิกสมทบ 2566