เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกสมทบ (กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว) กู้ได้สูงสุด 2 เท่าของเงินเดือน ดอกเบี้ย 6.75% ผ่อน 12 งวด

เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกสมทบ (กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว) กู้ได้สูงสุด 2 เท่าของเงินเดือน ดอกเบี้ย 6.75% ผ่อน 12 งวด

เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกสมทบ (กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว) กู้ได้สูงสุด 2 เท่าของเงินเดือน ดอกเบี้ย 6.75% ผ่อน 12 งวด

ข่าวดี….สำหรับสมาชิก  กลุ่มลูกจ้างช้่วคราว

สามารถกู้ได้แล้วค่ะ   สููงสุด 2 เท่าของเงินเดือน

คําขอและหนังสือกู้เงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (แก่สมาชิกสมทบ)
696.1 KiB
97 Downloads
Details