บริการเพื่อสังคม

บริการเพื่อสังคม

02/03/2018

ร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านการอ่านงบการเงินและเทคนิคการความคุมภายใน”

ร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “การวิเคราะห์ความเสี […]
24/01/2018

โครงการสัมมนาประจำปี

โครงการสัมมนาประจำปี การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประส […]
30/08/2017

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์จัดประชุมใหญ่ […]
23/03/2017

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ปี 2560

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ปี 2560 โครงการฝึกอ […]