เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อเรื่อง เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์

เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อเรื่อง เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์

เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อเรื่อง เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อเรื่อง เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ซึ่งจัดโดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง  สหกรณ์ฯ มอบหมายให้ น.ส.วรรษนันท์ ศักดิ์สงค์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี เข้าร่วมการสัมมนา แลุะได้ทำหน้าที่พิธีกร ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ เนื่องจากเป็นเลขานุการของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง โดยมีพลตำรวจโท มงคล กมลบุตร รองประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 26-27 พ.ย. 59 ณ เบญจธารา บูติก เพลสรีสอร์ท จังหวัดลพบุรี