แบบสอบถามความพึงพอใจในงานบริการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

แบบสอบถามความพึงพอใจในงานบริการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

แบบสอบถามความพึงพอใจในงานบริการ เพื่อในไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด

ท่านสามารถคลิ๊กได้ที่ลิงก์นี้  https://qrs.ly/ra9zw2c

 

 

หรือสามารถสแกน QR-CODE ได้ที่นี่