กิจกรรมเพื่อสังคม

11/06/2018

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรั […]
08/05/2018

โครงการอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ 5

โครงการอบรมวิชาชีพ ครั้งที่ 5 ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน […]
02/03/2018

ร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “การวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านการอ่านงบการเงินและเทคนิคการความคุมภายใน”

ร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “การวิเคราะห์ความเสี […]
24/01/2018

โครงการสัมมนาประจำปี

โครงการสัมมนาประจำปี การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประส […]
30/08/2017

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์จัดประชุมใหญ่ […]
23/03/2017

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ปี 2560

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ปี 2560 โครงการฝึกอ […]